Zum Inhalt springen

Rješenja za grijanje osobnih i gospodarskih vozila

Grijanja vozila tvrtke Eberspächer svojim modernim rješenjima ispunjavaju sve zahtjeve na polju OEM-a, kako kod neovisnih tako i kod pomoćnih grijača.

Poseban izazov u dizajnu grijanja vozila predstavljaju sve strožije granične vrijednosti emisije ispušnih plinova. Tvrtka Eberspächer udovoljava ovim zahtjevima neprestanim razvijanjem svojih rješenja. Dobro definirano upravljanje inovacijama i obilje tehnološkog znanja i iskustva brinu se da rješenja za grijanja vozila tvrtke Eberspächer savršeno ispunjavaju zahtjeve na polju OEM-a i naknadnog opremanja – sada i ubuduće.

Zahvaljujući mogućnosti primjene više goriva (B100/E85), minimalnoj emisiji buke i apsolutnoj dugovječnosti komponente već danas nude inovativnu tehniku grijanja i sigurnu perspektivu razvoja za daljnju optimalizaciju.

„Kvaliteta stvara vrijednost“: kao predvodnik na polju kvalitete i tehnologije, tvrtka Eberspächer djeluje strogo u skladu s tim načelom. Stoga se u svim područjima – u proizvodima, uslugama i procesima - poštuje strategija nula nedostataka. Iz spoja očekivanja klijenata i vlastitog poimanja kvalitete proizlazi tako dosljedno visok standard u sveukupnom lancu stvaranja vrijednosti. Više od 30 lokacija širom svijeta jamče neprestan dijalog s klijentima i osiguravaju optimalne radne postupke u svim fazama projekta.