Zum Inhalt springen

Kontinuitet kao princip - predstavljanje rukovodstva tvrtke

Heinrich Baumann
Član društva i generalni direktor

Više o osobi

Martin Peters
Član društva i generalni direktor

Više o osobi

Dr. Thomas Waldhier
Generalni direktor
za tehniku ispušnih plinova

Više o osobi

Dr. Jörg Schernikau - Geschäftsführer Climate Controls Systems

Dr. Jörg Schernikau
Generalni direktor
Sustavi za kontrolu klime

Više o osobi

Dr. Dirk Walliser
Generalni direktor
za automobilske upravljačke sustave

Više o osobi