Zum Inhalt springen

Kontinuitet kao princip - predstavljanje rukovodstva tvrtke

Heinrich Baumann
(preminuo 18.09.2020.)
Član društva i generalni direktor

Više o osobi

Martin Peters
Član društva i generalni direktor

Više o osobi

Dr. Thomas Waldhier
Generalni direktor
za tehniku ispušnih plinova

Više o osobi

Dr. Jörg Schernikau
Rukovodstvo odjela sustava za kontrolu klime / automobilskih upravljačkih sustava

Više o osobi